Legal

TITULAR: ACCID Associació catalana de comptabilitat i direcció

NIF: G63009120

ADREÇA: c/ Balmes 132-134, Edif. IdEC, Desp. 607 08008 Barcelona

Telèfon: 935421479

Fax: 935421475

Email: info@accid.org

1. Limitacions d’ús

L’accés a aquest lloc web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre. Els usuaris hauran d’utilitzar la informació continguda a aquest lloc web en compliment de la legislació aplicable a cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual d’ACCID o tercers. L’usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició ACCID cap acció que causi dany o alteracions en els continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web. No causarà problemes tècnics de cap índole, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de fer malbé, interferir o interceptar total o parcialment la present web. En cap cas ACCID serà responsable de l’ús inadequat de d’aquest lloc web o dels seus continguts, o de les conseqüències que aquest ús pugui originar.

2. Limitació de responsabilitat

ACCID no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complerts, exactes i fiables en tot moment. ACCID es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d’aquest lloc web i les Condicions Generals d’Accés. En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, ACCID te el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis , sense prejudici del qual procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies així ho permetin. D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de qualsevol mena que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut donar al present lloc web.

ACCID no es fa responsable dels articles d’opinió que es difonen a través de la seva web. Aquests s’ofereixen únicament a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts.

3. Propietat Intel·lectual

La totalitat d’aquest lloc web i les parts que el composen es troben protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual e industrial. Els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts d’aquest lloc web pertanyen a ACCID, excepte aquells d’empreses amb les que s’hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. L’exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts és exclusiu d’ ACCID, sense prejudici de l’exercici per part de tercers del dret a la cita. L’usuari que accedeixi a aquesta web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència. Únicament queda autoritzada la visualització i carga per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. Queda expressament prohibida l’alteració del contingut o estructura d’aquest lloc web per part de l’usuari sense el permís exprés i per escrit d’ ACCID. Qualsevol ús d’aquest lloc web o dels seus continguts contraria a la normativa vigent podrà ser perseguida.

4. Protecció de dades personals

L’usuari que faciliti les seves dades personals és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, quedant ACCID exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte. Les dades personals que subministri l’usuari passaran a formar part d’un fitxer automatitzat propietat de ACCID que serà tractat de manera confidencial conforme a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de dades personals. En virtut del disposat en els articles 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, ACCID posa al seu coneixement que disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal denominat BASE DE DADES ACCID. Mitjançant el subministrament de les seves dades, autoritza el tractament automatitzat dels mateixos amb fins indicats pel lloc web. L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret a l’accés, rectificació i cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a ACCID amb domicili social a Barcelona, Balmes, Nº 132-134, Despatx 607 o be contactant amb aquesta societat a través de la següent adreça de correu electrònic: info@accid.org.

5. Vincles o enllaços hipertextuals

Cap tercer podrà establir relació de ‘framing’ entre les seves pàgines web i el present lloc web. En relació amb els enllaços inclosos en el present lloc web dirigits a altres llocs no gestionats per ACCID, aquesta empresa manifesta que no exerceix cap control sobre els llocs esmentats ni es responsable del contingut dels mateixos. Els vincles que aquest lloc web pugui contenir s’ofereixen, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

6. Altres condicions

Les presents Condicions Generals d’Utilització i totes les relacions que s’estableixin entre l’usuari i l’ ACCID es regiran per la legislació espanyola. La utilització de lloc web implica l’acceptació de les anteriors Condicions Generals d’Utilització.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close